Ansvarsfraskrivelse

taxapriser.dk er en side som gratis stiller pris information til rådighed for brugerne. taxapriser.dk kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. taxapriser.dk kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes på taxapriser.dk.

Indholdet på taxapriser.dk er tænkt som generel pris information og kan på ingen måde sidestilles med faktuelle priser.
taxapriser.dk påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på andre internetsider, som der måtte linkes til.
Alle prisinformationer på taxapriser.dk beregnes med udgangspunkt i Storkøbenhavns Taxinævns offentliggjorte prisinformation.

Prisberegningen tager ikke højde for trafiksituationen og tager derfor ikke højde for bl.a. ventetakst, når der holdes stille ved afhentningsadressen eller i trafikken (ved trafiklys, kødannelse, osv.). Desuden beregnes ofte et tillæg for cykler, samt bagage som anbringes uden for vognen.

Yderligere oplysninger og takster kan ses her TAKSTER

Beregn TAXA pris