Hovedbanegården

Med cirka 90.000 passagerer dagligt er Hovedbanegården i København et knudepunkt for tog fra nær- og fjern, busser, S-tog og senere planlagt som sydlig endestation for M4 (metro) i København. Som en myretue myldrer Hovedbanegården med mange mennesker, med forskellige ærinder og med dens historie, hører den til en af Europas mest unikke. Planlæg din rejse til eller fra Hovedbanegården med Turen.dk.

Hovedbanegården, som den fremstår i dag, er resultatet af en omfattende renovering afsluttet i 2008, men oprindeligt var den placeret lige uden for Vesterport som Københavns Station og åbnet i forbindelse med jernbanen til Roskilde i 1847. Stationen blev dog revet ned i 1865.

I anden omgang blev banegården bygget og placeret tæt på den første og åbnet i 1864 med planerne om at få udbygget jernbanenettet mod nord og vest. Banegården var i brug indtil 1911, hvor den blev revet ned, men bygget op igen i 1918 og taget i brug som biografen Palads Teatret, som den dag i dag stadig er biograf.

I 1994 fik Hovedbanegården sit shoppingcenter, hvor rejsende kan shoppe før eller efter rejsen. Derudover findes under de unikke træhvælvinger caféer, restauranter, kiosker, DSB rejsebureau, DSB billetsalg, Forex m.m – her er mange muligheder for de rejsende.

Kommer du ind gennem hovedindgangen placeret mod nord, så kig op i loftet – her vil du oppe under hvælvingen se en vindrose med angivelse af verdenshjørnerne. I de to siderum er der stadig, som tidligere, DSB billetsalg, hvor du f.eks. kan købe DSB billetter - eller klippekort, månedskort eller tjekke DSB køreplan.

Vælger du udgangen til Bernstorffsgade og krydser gaden, kommer du lige direkte til Banegårdsindgangen til Tivoli.

Søg Turen