Ansvarsfraskrivelse

Turen.dk kan ikke stilles til ansvar for indholdet på de sites og eksterne dokumenter vi linker til. Anvendelsen sker på brugerens eget ansvar. Ligeledes kan Turen.dk heller ikke stilles til ansvar for fejl og mangler i indholdet på Turen.dk.

Turen.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle tab, i forbindelse med driftsforstyrrelser eller ukorrekte oplysninger, da Turen.dk ene og alene videregiver informationer fra tredjepart til brugeren.

Turen.dk fralægger sig alt ansvar i forbindelse med:

  • Udeblivelser af enhver art i forhold til de(n) valgte transportform(er)
  • Forsinkelse af enhver art
  • Fejlagtig eller manglende information om priser uanset transportform

Turen.dk er IKKE et rejsebureau, så hvis du har spørgsmå l til din rejse eller billetform, skal du kontakte tredjepart. Turen.dk er udelukkende en webportal, hvor du gratis kan søge informationer om - og købe din samlede rejse.

Pris beregningen er tænkt som generel pris information og kan på ingen måde sidestilles med faktuelle priser. 
Alle taxi prisinformationer beregnes med udgangspunkt i Storkøbenhavns Taxinævns offentliggjorte prisinformation.

Taxi prisberegningen baseres på “almindelig vogn”, tager ikke højde for trafiksituationen og tager derfor ikke højde for bl.a. ventetakst, når der holdes stille ved afhentningsadressen eller i trafikken (ved trafiklys, kødannelse, osv.). Desuden beregnes ofte et tillæg for cykler, samt bagage som anbringes uden for vognen. Yderligere oplysninger kan hentes hos Storkøbenhavns Taxinævn: www.taxinaevn.dk

Ophavsret

Turen.dk har ophavsretten til alt materiale på hjemmesiden. Disse materialer må ikke kopieres eller gengives, med undtagelse af det omfang, som er nødvendigt for at se materialet online. Uanset ovenstå ende kan du udskrive hele sider fra hjemmesiden til personligt brug.

Søg Turen